Hjem

Ordinære generalforsamling afholdes i marts eller april, normalt påskelørdag KL. 11.00


Bestyrelsen:

Formand: Henrik Vestervig Clausen, tlf. 20308747, formand@graerupvand.dk

Kasserer: Jacob Thorøe tlf. 20188826, kasserer@graerupvand.dk 

Næstformand: Jørgen Hansen, tlf. 65955315, naestformand@graerupvand.dk

Sekretær: Lars Lillelund Bisgaard, tlf. 42410301, sekretaer@graerupvand.dk  

Bestyrelsesmedlem: Knud Hollenbo, tlf. 20257532, bm@graerupvand.dk


Bestyrelsessuppleanter: Troels Kragsig Thomsen og Søren Prahl


Mail til den samlede bestyrelse: bestyrelsen@graerupvand.dk


Afregning og opkrævning varetages af Partner Revision, Erhvervsparken 7B

6900 Skjern. Grærup Vandværk behandles af revisor Niels Peder Thomsen

       

Ændringer i ejerforhold, hjemadresse og e-mailadresse bedes meddelt til

Anita Hedegaard, Partner Revision tlf. 97 35 18 11. ah@partner-revision.dk.

Disse ændringer bør I også sende til jeres grundejerforening.


Bemærk alle meddelelser fra Partner Revision og vandværket sendes til den

e-mailadresse der er opgivet til Partner Revision. 


Ved brud på vandledninger kontaktes Blåvandshuk VVS og Blik aps.

tlf. 75 27 10 45


Udskylning af ledninger er planlagt til 16/12 2024 og 7/4 2025.

Disse dage vil der forekomme en eller flere kortvarige afbrydelser af vandforsyningen mellem kl. 9.00 og 16.00. Efter udskylningen kan der forekomme forbigående misfarvning af vandet.

De bedes derfor være opmærksom på dette og evt. gennemskylle husinstallationen.

Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.

 

   x