Hjem

Generalforsamlingen afholder hvert år i marts eller april måned.

Næste ordinære generalforsamling lørdag den 15. - april 2017

Kl. 11.00 på Billum Kro

 

 

 

Kontakt.

 

Formand: Per Christiansen, tlf. 66 16 55 91, formand@graerupvand.dk

 

Kasserer: Bent Aarup Sørensen, tlf. 74 85 53 64, kasserer@graerupvand.dk

 

Næstformand: Knud Hollenbo, 20 25 75 32, naestformand@graerupvand.dk

 

Hele bestyrelsen: bestyrelsen@graerupvand.dk

 

Afregning og opkrævning varetages af Partner Revision Erhvervsparken 7B

6900 Skjern. Grærup Vandværk behandles af revisor

Niels Peder Thomsen, tlf. 97 35 18 11, npt@partner-revision.dk

 

Ved brud på vandledninger kontaktes Blåvandshuk VVS og Blik aps. tlf. 75 27 10 45