Hjem

Grærup Vandværk a.m.b.a.

 

Generalforsamlingen afholder hvert år i marts eller april måned.

Næste ordinære generalforsamling lørdag den 31. - marts 2018

Kl. 11.00 på Billum Kro

 

 

 

Kontakt.

 

Formand: Per Christiansen, tlf. 66 16 55 91, formand@graerupvand.dk

 

Kasserer: Bent Aarup Sørensen, tlf. 74 85 53 64, kasserer@graerupvand.dk

 

Næstformand: Knud Hollenbo, 20 25 75 32, naestformand@graerupvand.dk

 

Hele bestyrelsen: bestyrelsen@graerupvand.dk

 

Afregning og opkrævning varetages af Partner Revision Erhvervsparken 7B

6900 Skjern. Grærup Vandværk behandles af revisor Niels Peder Thomsen.

 

Adresseændringer og ejerskift bedes meddelt til

Anita Hedegaard, Partner Revision tlf. 97 35 18 11, ah@partner-revision.dk

 

Ved brud på vandledninger kontaktes Blåvandshuk VVS og Blik aps. tlf. 75 27 10 45